Cechy charakterystyczne działalności:

Świadczymy usługi społeczne
dla Klientów

Zajmujemy się: rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień artystycznych, organizacją wypoczynku i czasu wolnego, kształceniem ogólnym, zawodowym i ustawicznym, szkoleniami i doradztwem biznesowym, działalnością twórczą związaną z kulturą i rozrywką.

Serwisujemy nasze usługi
 

Nasze usługi – oparte na „współdziałaniu ludzi” – wymagają odpowiedniej opieki. Dlatego świadczymy usługi społeczne dla Klientów, ale także je serwisujemy (tzn. świadczmy regularną usługę serwisową).

Gwarantujemy najwyższą
jakość usług

Wysoką jakość gwarantujemy dzięki wdrożeniu i stosowaniu: filozofii KAIZEN (ciągłe doskonalenie), filozofii Genchi Genbutsu (po fakty do źródła) oraz gwarancji rezultatów świadczonych usług.

Stosujemy filozofię Klientingu
 

„Grupa o wspólnych interesach jest dla nas ważniejsza niż posiadanie produktu czy usługi!”. Tworzymy odpowiednią sieć powiązań, która ma na celu wywołanie ssania u Klientów, zamiast nacisku na nich.

 

Jesteśmy Organizacją Know-How
opartą na wiedzy i doświadczeniu

Budujemy Organizację całkowicie opartą na ludzkim Know-How i doświadczeniu. Kapitałem intelektualnym uzupełniamy niedobór kapitału finansowego.

Tworzymy unikalny model TiS - Transfer i Synergia

Dzięki uczestnictwu w Grupie, korzystamy z wzajemnego Transferu knowhow i efektów Synergii doświadczeń pomiędzy podmiotami, tworząc unikalny Model TiS.

Mierzymy rezultaty
naszych działań

Jesteśmy zorientowani na rezultat. Dlatego monitorujemy świadczone usługi przy pomocy wskaźników ilościowych, jak i jakościowych.

Filozofia korporacyjna

  MISJA  

Z pasją rozwijamy
potencjał ludzi i firm.

  WIZJA  

Tworzymy najbardziej pożądaną
organizację na rynku.

  WARTOŚCI  

1.Troska o relacje 2.Pragnienie wiedzy
3.Jakość Totalna 4.Zwycięski zespół
5.Etos pracy 6.Wierność zasadom

 

Nasze wartości

 
 

Troska o relacje

 

Pragnienie wiedzy

 

Jakość totalna

 

Zwycięski zespół

 

Etos pracy

 

Wierność zasadom