Polskie przedsiębiorstwo prywatne, założone w Święto Pracy 1 maja 1997 roku przez Marcina Bujnowicza. Ze względu na wielowymiarową działalność (oświata i wychowanie, usługi niematerialne, działalność pożytku publicznego), w 2015 roku organizacja podzieliła się na cztery niezależne podmioty (jednostki) i wyodrębniła w swej strukturze kilka domen działalności.

Działalność gospodarcza w ramach domen:

Impresariat Muzyczny CONCERTO

Domena (organizacja) przemysłu muzycznego, zajmująca się działalnością twórczą
związaną z kulturą i rozrywką w obszarach:

  1. Produkcja muzyczna i multimedialna

  2. Opieka artystyczna i kreacja sceniczna

  3. Obsługa techniczna (technika estradowa i studyjna)

  4. Technologie internetowe

  5. Organizacja wydarzeń IEM, społecznych i biznesowych

Business Consulting & Training

Domena (organizacja) know-how, zajmująca się usługami niematerialnymi, w tym:

  1. Doradztwo biznesowe (strategiczne, organizacyjne, internetowe)

  2. Doradztwo personalne

  3. Szkolenie biznesowe – otwarte i zamknięte (dedykowane).