Organizacja pozarządowa, prowadząca działalność pożytku publicznego.
Powołana na rzecz krzewienia muzyki i sztuki, wpierająca oświatę i wychowanie
w ramach autorskich programów pomocy i krzewienia muzyki.

Działalność dobroczynna w ramach programów:

Program pomocy instrumentalnej

Program pomocy stypendialnej

Wolontariacki program krzewienia muzyki

Artystyczny program krzewienia muzyki

/

+48 601 486 156